dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Motivatie en Resultaat in projecten
11 april 2017, Jaarbeurs Utrecht

10:00 - 16:00 Beatrixgebouw'Een project doet een groot beroep op de inzet van docent en leerling en je kunt je twijfels hebben over de opbrengst ervan.'
Soms komt dit overeen met de realiteit, in andere gevallen hebben projecnten een aanwijsbare meerwaarde.

Tijdens deze workshop bespreken we een andere benadering van projecten. Daarin geldt een aantal voorwaarden:
- een project is een activerende werkvorm;
- een project moet meer opleveren dan een andere werkvorm;
- leerling en docent moeten voldoende tijd en energie overhouden voor andere werkvormen en nieuwe projecten.

U krijgt een instrument om verschillende vormen van projecten te definiëren. Een project hoeft niet altijd groot te zijn, en over veel vakken te gaan, en volledig buiten het boek om te gaan, en veel tijd te kosten. Een goed project kan ook klein zijn, binnen het vak blijven en door u gestuurd worden.

Daarnaast bespreken we een aantal instrumenten om ervoor te zorgen dat leerlingen daadwerkelijk leren tijdens een project, en dat ze daarmee meer leren dan in een ander werkvorm.

Tot slot krijgt u een checklist mee om snel een kwalitatief project te formuleren.

Deze dag heeft voor u de hoogste opbrengst als u met zoveel mogelijk collega's komt. We stimuleren deelname dat door dalende deelnameprijzen bij inschrijving van meer docenten van dezelfde school.

De kosten bedragen € 295,-- . Per workshop. Daarbij is al het materiaal en een goede lunch inbegrepen.

Een tweede collega van dezelfde school krijgt € 25,-- korting, een derde collega € 50,-- en iedere volgende collega €75,-- .


Indien niet anders vermeld, worden alle workshops gegeven in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.

Direct inschrijven voor deze workshop