dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Motivatie en resultaat bij een moderne vreemde taal,
een nieuwe aanpak in de sectie

Twee workshops:
- Leerlingen motiveren en meer resultaten uit de les halen.
- Een concreet plan voor de sectie. De basis voor goede examenresultaten ligt
  in een gezamenlijke aanpak vanaf klas 1.Leerlingen motiveren en meer resultaten uit de les halen
5 februari 2019, 10:00 - 16:00 uur, Beatrixgebouw Utrecht

Bij veel leerlingen gaat het de eerste jaren goed, maar dan lijkt een deel ineens niet meer te motiveren. De oorzaken daarvoor zijn te vinden in de specifieke kenmerken van het leren van een vreemde taal. Met het vinden van de oorzaken komen we ook naar de oplossing. In die oplossing ligt wel dat we moeten zoeken naar een haalbare doelstelling voor ons onderwijs.

Leerlingen motiveren en meer resultaten uit de les halen!
In deze workshop bespreken we hoe we met motiverend en resultaatgericht onderwijs meer resultaten kunnen halen. We geven antwoord op de volgende vragen: :
- Wat is effectief motiverend taalonderwijs?
- Hoe geef je dat vorm?
- Hoe kan ik in een klas met 30 leerlingen vaardigheden automatiseren?
- Hoe meet ik resultaat?
- Met welk materiaal werk ik?


Een concreet plan voor de sectie
26 maart 2019, 10:00 - 16:00 uur, Beatrixgebouw Utrecht

Samen werken, samen oogsten
Uiteindelijk leveren we leerlingen af bij het eindexamen en we hopen er het beste van. Wat de leerlingen dan presteren is het resultaat van alle jaren taalonderwijs van de sectie.
De leraar van de examenklassenpronkt ermee of trekt zich de resultaten aan, maar het is de hele sectie die aan het eindresultaat heeft gewerkt en het is de hele sectie die ervoor verantwoordelijk is.
Tijdens deze dag maken we een concreet plan met de sectie voor een leerlijn; een leerlijn die een zo hoog mogelijk resultaat nastreeft.

Leidende inzichten
Recente resultaten uit hersenonderzoek hebben veel nieuwe inzichten in taalverwerving opgeleverd. Die inzichten zijn soms in de lesmethoden al terug te vinden, soms ook niet, maar herkent u ze?
Of ze in de methode al verwerkt zijn of niet, het hangt ervan af hoe u als sectie met de methode omgaat.
Tijdens deze dag presenteren we eerst enkele van die inzichten. Vervolgens stellen we u vragen over uw gebruik van de methode en over de leerlijnen op lange termijn binnen uw vak. U krijgt ruim de tijd om die vragen met uw sectiegenoten te bespreken, uw conclusies te trekken en plannen te maken.

Resultaat
U gaat naar huis met een concreet plan voor de sectie. Doel van dat plan is dat leerlingen op het moment dat zij bij het examen aankomen, optimaal zijn voorbereid.
Kenmerkend voor uw plan is dat het voorziet in een aantal voorwaarden voor het leren van de taal door de jaren heen:
- zingeving vanuit een realistische benadering;
- automatisering van taalvaardigheid;
- meetbaarheid van het leren;
- ERK-proof.

Deze dag heeft voor u de hoogste opbrengst als u met zoveel mogelijk sectieleden komt. We stimuleren deelname dat door dalende deelnameprijzen bij inschrijving van meer leden uit dezelfde sectie.

De kosten bedragen € 295,-- per workshop. Daarbij is al het materiaal en een goede lunch inbegrepen.

Een tweede collega van dezelfde school krijgt € 20,-- korting, een derde collega € 40,-- en iedere volgende collega € 60,-- .

Direct inschrijven voor deze workshops