dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Ondersteuning

Secties op zoektocht
Dit onderdeel is afgeleid van Integraal Leren en Motiveren, maar bieden wij aan voor een deel van het team.

De nieuwe onderbouw vorm, de herziening van de tweede fase aangrijpen om betere resultaten te bereiken of de leerlingen meer te motiveren of de mogelijkheden van het vmbo goed benutten, dat zijn zo wat vragen waar secties in de praktijk van alle dag mee kampen.

De sectie Duits wil taakgericht onderwijs waarbij meer buiten het boek om wordt gewerkt, de secties natuurkunde scheikunde en biologie willen vergaande integratie van hun vakken bij projecten en practica, de sectie aardrijkskunde wil de boekenleerstof steeds afsluiten met een praktijkproject.

dbp biedt hierbij een begeleiding van een aantal middagen, waarbij het aantal te begeleiden secties voor een begeleider kan varieren van 1 tot 3. De dbp-begeleider geeft een dagdeel een overzicht van de belangrijkste instrumenten voor de vormgeving van activerend en motiverend onderwijs, afhankelijk van de overeenkomsten tussen de secties, vakspecifiek toegspitst. De sectie bepaalt in overleg met de schoolleiding en dbp vooraf globaal de ondersteuningsvraag. Per werkmiddag wordt die vooraf in overleg tussen sectie en dbp-begeleider gedetailleerd vastgesteld.

Tijdens het traject werken we toe naar een resultaat waarover secties verantwoording kunnen afleggen aan de schoolleiding.