dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Visie

De visie van dbp op schoolontwikkeling

‘IPB?’
‘Ik heb al twintig agenda’s in de kast staan, wat moet ik nog leren?’
‘De docent is autonoom.’

In een goed IPB lopen de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van de individuele docent met elkaar in de pas. Het tempo en ritme worden bepaald door de schoolleiding die de grote kaders schetst en de docent die, als ervaringsdeskundige, aangeeft wat goede ontwikkelingen zouden kunnen zijn.

dbp heeft een eigen visie ontwikkeld waarin werken en leren in sectie- én in (kern)teamverband een rol spelen. De schoolleiding heeft daarin duidelijk de taak het leren binnen de school te organiseren, maar tegelijkertijd bepalen leraren zelf wat zij, binnen de gestelde kaders, willen leren.

Binnen deze visie past niet een kant-en-klare scholing maar een ondersteuningsaanbod op maat. Daarvoor heeft dbp het Integraal Leren en Motiveren ontwikkeld.