dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Home

Workshops voor schoolleiders

- Resultaat uit Onderwijsvernieuwing
  Gepersonaliseerd leren, flexroosters, 21st century skills, formatief toetsen, didactische
  coaching en projectmatige roosterbanden zijn voorbeelden van onderwijsvernieuwing.
  Wanneer leveren die ook rendement?
  In deze workshop een concrete checklist om er daadwerkelijk een meerwaarde uit te
  halen.

- Leesbest, schoolbrede leesvaardigheid
  Leesvaardigheid is een schoolbreed probleem en daarmee
  een aandachtspunt voor schoolleiders.
  Met een gerichte aanpak voor alle secties kunt u resultaten bereiken.

- Resultaten behalen met mijn team, kwaliteit in mijn afdeling
  Een tweedaagse cursus voor teamleiders, coördinatoren en afdelingsleiders die voor
  hun afdeling optimaal onderwijs willen hebben.
  

_______


5-stappenplan voor de verbetering van examenresultaten op sectieniveau

Voor het behalen van goede examenresultaten is een hoge didactische kwaliteit van de lessen een noodzakelijk voorwaarde.
dbp begeleidt als sinds jaar en dag secties bij hun onderwijskundige ontwikkeling. Vanuit die deskundigheid bieden we nu een professionele benadering van secties van vakken waarvan de eindexamenresultaten omhoog moeten.
Meer kunt u daarover lezen in dit pdf-bestand.


è Ondersteuning in school
U haalt het hoogste rendement van ondersteuning als u daarmee een lerend proces binnen het team in gang zet. Daarbij hebt u de keuze uit een benadering van het hele team of van verschillende onderdelen ervan.

- Integraal leren en motiveren,
  een totaalaanpak in een zich professionaliserende organisatie
- Secties op zoektocht,
  ondersteuning van secties die een specifiek onderwerp willen ontwikkelen;
- Cursus leerstijlgesprekken,
  cursus voor mentoren in het voeren van gesprekken met leerlingen over
  leer- en motivatieproblemen;
- Training van teamleiders,
  training en coachng van teamleiders in het leiden van de onderwijskundige
  ontwikkeling van hun team, gericht op het halen van resultaten;
- Beleidsontwikkeling,
  ondersteuning van schoolleiders bij het opzetten van effectief onderwijskundig
  beleid.
Lees verder
_______


è Cursussen
Leerstijl- en motivatiegesprekken voor mentoren.
Lees verder