dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Ondersteuning

Realistisch taalonderwijs
Begeleidingstraject voor secties moderne vreemde talen Het onderwijs in moderne vreemde talen heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Naast de vele organisatorische veranderingen, zoals de bijna al weer verdwenen invoering van de deelvakken, zijn er ook nieuwe inzichten ontstaan in het leren van een vreemde taal binnen een setting als het Nederlandse onderwijs. Veel boeken zijn daarop goed ingericht, maar toch zoeken taaldocenten naar meer, zij willen meer leerlingen motiveren.

Het begeleidingstraject 'Realistisch taalonderwijs' biedt docenten ondersteuning bij die zoektocht. Vanuit het idee dat leerlingen een taal beter leren als zij snel een toename van hun kunnen ervaren, geeft dbp docenten zicht op een aanpak die, als dan niet met gebruik van de methode, daarop inspeelt.

Randvoorwaarden zijn:
- het onderwijs motiveert leerlingen én docenten;
- het onderwijs is en blijft haalbaar voor een docent met een volledige betrekking.

De begeleiding bedraagt zeven dagdelen. De eerste twee dagdelen worden gecombineerd tot een dag. Tijdens de ochtend geven we een algemeen overzicht van de huidige inzichten in het leren van een taal. De middag start met het gezamenlijk vaststellen van de inhoud van de rest van de werkmiddagen. Daarna gaan docenten meteen aan de slag met het concreet voorbereiden van hun lessen. De begeleiding is maatwerk en sluit nauw aan bij de wensen van de sectie.