dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Ondersteuning

Projecten en leren
Kiest uw school voor onderwijs waarin projecten een belangrijke rol (gaan) spelen? Wilt u dan onderwijs met 'projecten als leuke afwisseling' of kiest u voor onderwijs waarin projecten een belangrijke rol spelen in het leren?

dbp ondersteunt ontwikkelingen waarin projecten een startpunt en/of een convergentiepunt vormen voor het meer klassikale onderwijs.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor projecten die leerstof- en vaklesvervangend zijn.
Met een keuze voor deze benadering van onderwijs is een school er echter nog niet. De veranderende benadering van het leren vraagt ook een andere benadering door docenten en secties. Daarbij zal er, wellicht meer dan voorheen, samengewerkt moeten worden, binnen de eigen sectie en met andere secties.

dbp ondersteunt de onderwijskundige ontwikkeling naar projectgeorienteerd onderwijs én de procesmatige ontwikkeling binnen het docententeam en de schoolorganisatie.

De intensiteit en duur van de begeleiding zal afhangen van de ondersteuningsvraag van de school.