dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Privay

Privacy Statement
dbp legt gegevens vast van haar relaties voor de uitvoering van de overeenkomst, of het toesturen van informatie. Tevens worden uw adresgegevens gebruikt om u van vakinhoudelijke informatie te voorzien, of van uitnodigingen voor bijeenkomsten van dbp.

Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Uw gegevens worden op verschillende manieren vastgelegd, bijvoorbeeld via onze websites of door middel van (fax)bestelformulieren, antwoordkaarten en -coupons.

Hieronder volgt een overzicht wanneer wij uw gegevens nodig hebben:

Wanneer u schriftelijk, telefonisch of via onze websites een bestelling plaatst of u inschrijft voor een workshop, hebben wij uw gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer (naw) en e-mail adres nodig om uw bestelling uit te voeren.

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Naast door u zelf verstrekte gegevens, verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze websites. We doen dit om de sites zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Dit gebeurt ondermeer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

Wij houden u graag op de hoogte van voor u relevante acties, speciale aanbiedingen en product-informatie van dbp.

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen of laten verwijderen. U kunt dit schriftelijk melden bij dbp, Ritzema Boskade 7, 2101 gl heemstede.