dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Motivatie en resultaat bij Nederlands, een concrete aanpak in de sectie
4 februari 2019   Jaarbeurs Utrecht

10:00 - 16:00 Beatrixgebouw

Motivatie
Waarom zijn leerlingen zo moeilijk te motiveren voor Nederlands?
Als we de maatschappelijke ontwikkelingen en de tijdelijke invloed van de puberteit buiten beschouwing laten, moeten we eerlijk zeggen dat ons onderwijs aan een deel van de kinderen voorbijgaat. Deze workshop is gericht op die leerlingen en geeft u een aantal instrumenten in handen waarmee u de inhoud van uw lessen kunt aanvullen.

Resultaat
In deze workshop werken we langs twee lijnen:
  • ontdekken van de mogelijkheden voor motiverend onderwijs;
  • ontwikkelen van een lange leerlijn die tot resultaten leidt.
Daarbij gaan we in op belangrijke vragen:
  • Hoe geef ik motiverend onderwijs vorm?
  • Met welk materiaal werk ik, hoe zet ik mijn methode in?
  • Hoe haalbaar is dat alles in een klas met 30 leerlingen?
  • Hoe meet ik het resultaat?
Concreet materiaal
Deze workshop gaat helemaal over concreet materiaal. Tijdens en na de inleiding, waarin we de uitgangspunten op een rij zetten, besteedt u een flink deel van de dag aan de ontwikkeling van concreet materiaal voor uw lessen van de ‘volgende dag’.
  • Voor de lunch geven we een aantal voorbeelden en formuleren we kaders waaraan materiaal moet voldoen.
  • Na de lunch werken we aan de ontwikkeling van materiaal.

Deze dag heeft voor u de hoogste opbrengst als u met zoveel mogelijk sectieleden komt. We stimuleren deelname dat door dalende deelnameprijzen bij inschrijving van meer leden uit dezelfde sectie.

De kosten bedragen € 295,-- . Per workshop. Daarbij is al het materiaal en een goede lunch inbegrepen.

Een tweede collega van dezelfde school krijgt € 20,-- korting, een derde collega € 40,-- en iedere volgende collega €60,-- .

Direct inschrijven voor deze workshops