dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Training middenmanagement
De inhoud en duur van deze training is afhankelijk van de positie die de betrokken personen binnen de school innemen en de ondersteuningsvraag van de school.

Onderdelen kunnen zijn:
- de onderwijskundige ontwikkeling van een afdeling; daarbij kan gedacht worden aan het formuleren van de eisen die aan het onderwijs binnen de afdeling worden gesteld, maar ook aan het organiseren en begeleiden van onderwijskundige projecten zoals een leesvaardighedenproject of een vakoverstijgende projectweek
- de begeleiding van leerlingen, de mogelijkheden en de grenzen, zowel inhoudelijk als organisatorisch;
- mogelijkheden en weerstanden bij docenten binnen een professionele organisatie;
- training verschillende soorten gespreksvaardigheid en vergadertechnieken.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de begeldingsmiddagen door opdrachten uitvoeren en video-opnames maken van gesprekken die zij in het kader van de training voeren. In overleg kan de training worden afgesloten met een toets (in verschillende vormen) of met een beoordeling op basis van een portfolio.

Als richtlijn kan worden genomen zeven tot tien dagdelen voor een groep van maximaal tien deelnemers. Desgewenst kan een deel van de training buiten school worden gegeven.