dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Ondersteuning

Lestijdverlenging
Een school kan verschillende redenen hebben voor lestijdverlenging:
- docenten in staat te stellen / te stimuleren activerende werkvormen te gebruiken;
- meer rust in de schooldag en daarmee in het onderwijs te brengen en het aantal startmomenten voor docenten en leerlingen terug te brengen;
- tijd vrij te maken om daadwerkelij inhoud te geven aan 'omgaan met verschillen', meestal in de vorm van keuzewerktijd.

De begeleiding van dbp kan bestaan uit:
- het verkennen van de mogelijkheden van de school, uitgaand van de omstandigheden van de school;
- begeleiding van het besluitvormingsproces;
- begeleiding van docenten bij het verkennen van mogelijkheden om een langer durende les verantwoord en haalbaar in te vullen.

De duur en de intensiteit van de begeleiding hangen af van de ondersteuningsvraag van de school.