dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Visie

De visie van dbp op lesgeven

Lopen in uw school de leerlingen rond, hongerig naar kennis en vaardigheden, om te kijken waar zij nog een lekker kennisgraantje kunnen oppikken?

Lesgeven is voor dbp meer dan ‘in de buurt zijn als jullie me nodig hebben’.
- De docent heeft kennis van leren en van de leerstof.
- De docent heeft overzicht over de leerstof.
- De leerling heeft nog veel meer, en vaak voor hem veel interessantere, zaken aan zijn hoofd dan school.

Daarom ziet dbp voor de docent een actieve rol in het leerproces van de leerling:
- Aanleren, oefenen en bekrachtigen van vaardigheden.
- Gericht en met een duidelijke instructie het samenwerken organiseren.
- Een volledig leerproces aanzwengelen en begeleiden.

De interactie tussen docent en leerling is van groot belang voor het leren leren door de leerling en voor zijn motivatie. Een procesgerichte, een motivatiegerichte en een emotiegerichte interactieactie is voor docenten een blijvend punt van aandacht.

Integraal Leren en Motiveren richt zich op de samenhang tussen deze docentinstrumenten.