dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Cursus leerstijl- en motivatiegesprekken

'Ik zal er wel meer aan gaan doen.'
Mentoren zien zich vaak geconfronteerd met leerlingen waarbij 'het niet lekker loopt'. Niet altijd is dan in een gesprek precies te achterhalen waar de werkelijke oorzaak ligt. Vaak is de conclusie dat de leerling 'er wat meer aan zal gaan doen', maar zowel mentor als leerling hebben dan meteen al hun twijfels over het effect.

Problemen kunnen benoemen
Tijdens de cursus behandelen we het voeren van gesprekken met leerlingen over hun problemen met leren. We noemen dat leerstijl- en motivatiegesprekken.
Daarbij behandelen we de volgende onderdelen:
- de aanpak van leren;
- het gebruik van vaardigheden;
- de motivatie om te leren, en dan met name het opzoeken en mogelijk verhelpen van motivatieproblemen (wat vaak mogelijk blijkt te zijn);
- het overzicht over de leertaak: zicht op het niveau van de leertaak, het leerproces en op plannen als belangrijk onderdeel daarvan;
- de sturing van het leren;
- gespreksvaardigheden.

Instrumenten
Voor het voeren van een gesprek heeft dbp een tweetal instrumenten ontwikkeld: de gesprekskaart en de vakkenkaart. De gesprekskaart is een leidraad voor het voeren van een gesprek. Met de vakkenkaart kan de mentor per vak de meest voorkomende problemen opsporen.

Training gespreksvaardigheid
De techniek van gespreksvoering beperken we in principe tot wat nodig is voor het voeren van leerstijlgesprekken. Desgewenst kan een uitbreiding tot counselingsgesprekken aangeboden worden. Voor de training van de gespreksvaardigheid moet de mentor tweemaal een gesprek met een leerling voeren dat wordt opgenomen op video. Van de dbp-begeleider en van de medecursisten krijgt de mentor feedback.

De cursus heeft de volgende opbouw
1 dagdeel inleiding in de theorie van leren, motiveren en leerstijlen
1 dag afronding theorie, analyseren van door dbp gevoerde gesprekken en oefenen met gespreksvaardigheid;
1 dagdeel bespreking van opgenomen gesprekken en verdieping van inzicht in problemen per vak;
1 dagdeel bespreking van tweede serie opgenomen gesprekken, toets en formuleren van adviezen aan schoolleiding.

Het maximale aantal deelnemers aan deze cursus is 16.

Terug naar ondersteuning in de school

Terug naar cursussen