dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Ondersteuning

De kwaliteitsanalyse

Nieuw in ons aanbod is de kwaliteitsanalyse.
In één of twee dagen, afhankelijk van de schoolgrootte, ‘lichten we uw school door’ op een aantal, voor resultaten en kwaliteit, essentiële plaatsen.
We voeren gesprekken met management, teamleiders, docenten en leerlingen.
In aanvulling op het globale inspectierapport onderzoeken we:
- de mate waarin een leerling leert expliciete aandacht te besteden aan zijn manier van leren
   en de relatie met zijn resultaten;
- de mate waarin het onderwijs voor de leerling motiverend is;
- de relatie tussen resultaten en het onderwijsaanbod;
- de organisatie van het leren door docenten en organisatie.

Analyse en aanbevelingen
U krijgt een analyse van de situatie met betrekking tot het leveren van kwaliteit en procesmatige aanbevelingen om tot verbeteringen te komen.

Voorbereiding
Elke kwaliteitsanalyse bereiden we voor in één of meer gesprekken met het management.

Verslaglegging
U krijgt een bondig rapport met een kwaliteitsbeoordeling in woorden. Daarnaast krijgt in dat rapport u adviezen om de kwaliteit te verhogen en de kwaliteitszorg, waar nodig, aan te passen. Bovendien krijgt u een mondelinge toelichting op het rapport.