dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Ondersteuning

Keuzewerktijd, een gepasserd station of juist nu een optie?
De term 'Keuzewerktijd' heeft na de start van de tweede fase niet meer overal een goede naam. Toch kan een school inhoud geven aan het omgaan met verschillen als ze overgaat tot het invoeren van gestructureerde keuzewerktijd. Binnen gestructureerde keuzewerktijd maakt een leerling keuzes, maar die keuzes zijn niet vrijblijvend.
Zowel met betrekking tot het leren van de leerling als tot het functioneren van de schoolorganisatie geldt dat er eisen worden gesteld en dat er resultaten moeten zijn.

De keuzewerktijd kan worden ingezet voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben bij het gewone programma en voor leerlingen die het met de lestijd wel redden en die, op weg naar zelfstandigheid, de tijd inzetten voor zelfwerkzaamheid. Daarnaast kan keuzewerktijd een mogelijkheid zijn om projectmatig- en vakoverstijgend onderwijs vorm te geven.

De begeleiding van dbp richt zich op een drietal onderdelen:

- de begeleiding van het proces dat moet leiden tot besluitvorming over keuzewerktijd;
- de organisatie van de keuzewerktijd;
- de onderwijskundige ondersteuning van docenten om keuzewerktijd ook daadwerkelijk te laten renderen;

De duur en de intensiteit van de begeleiding hangen af van de ondersteuningsvraag van de school.