dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Home

Workshops voor docenten

Deze workshops zijn gericht op concrete toepassingen in de lessen van de volgende schooldag.

- Leesbest
  Schoolbrede aanpak van leesvaardigheid
  Betere resultaten door een van de kernproblemen gezamenlijk aan te pakken.

- Motivatie en resultaat bij Nederlands
  een nieuwe aanpak in de sectie
  Motiveren en betere resultaten zijn haalbaar met een resultaatgerichte aanpak in de
  sectie.

- Motivatie en resultaat bij Engels,
- Motivatie en resultaat bij Duits,
- Motivatie en resultaat bij Frans,
  een nieuwe aanpak in de sectie
  Twee workshops over een resultaatgerichte aanpak in de sectie.

- Motivatie en resultaat bij geschiedenis,
- Motivatie en resultaat bij aardrijkskunde,
- Motivatie en resultaat bij economie,
  een nieuwe aanpak in de sectie
  Motiveren en betere resultaten zijn haalbaar met een resultaatgerichte aanpak in de sectie.

- Motivatie en resultaat bij wiskunde,
  een nieuwe aanpak in de sectie
  Motiveren en betere resultaten zijn haalbaar met een resultaatgerichte aanpak in de sectie.

- Motivatie en resultaat bij biologie,
- Motivatie en resultaat bij natuurkunde,
- Motivatie en resultaat bij scheikunde,
  een nieuwe aanpak in de sectie

  Motiveren en betere resultaten zijn haalbaar met een resultaatgerichte aanpak in de sectie.

- Resultaat uit Onderwijsvernieuwing
  Een workshop voor docenten die uit een nieuwe inrichting van het onderwijs leerrendement willen zien komen.