dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Motivatie en resultaat bij biologie, natuurkunde en scheikunde
24 januari 2019, Jaarbeurs Utrecht

10:00 - 16:00 Beatrixgebouw


De exacte vakken horen tot de meest gecompliceerde vakken om te leren. Naast een behoorlijke leesvaardigheid, moeten leerlingen ook beschikken over een concreet voorstellingsvermogen, een abstract denkvermogen, het vermogen natuurwetenschappelijke concepten te ontwikkelen, het vermogen abstracte problemen op te lossen en het vermogen een relatie te leggen tussen de abstracte theorie en concrete ervaringen tijdens practica. Het is niet ondenkbaar dat een deel van de leerlingen voor deze mooie vakken gedemotiveerd raakt.

Tijdens deze dag maken we inzichtelijk waarom sommige leerlingen zo een moeite met de binask-vakken hebben. Daarmee dragen we dan meteen aan wat een weg naar een oplossing kan zijn.

We besteden ruim aandacht aan de toepassing van de gepresenteerde kennis bij het vormgeven aan veranderingen in de nieuwe onderbouw en de tweede fase en we geven aan hoe we in het vmbo tot enthousiaste leerlingen kunnen komen.

Het middagprogramma geeft u de gelegenheid de informatie te verwerken zodat u de volgende dag meteen in uw lessen aan de slag kunt gaan.

De deelnemers krijgen, naast het programma van de dag, een boekje mee waarin de motivatietheorie voor de binask-vakken en een groot aantal tips voor werkvormen besproken staan. Daarnaast gaan we ook uitvoerig in op het motiveren vanuit practica.

Deze dag heeft voor u de hoogste opbrengst als u met zoveel mogelijk sectieleden komt. We stimuleren deelname dat door dalende deelnameprijzen bij inschrijving van meer leden uit dezelfde sectie.

De kosten bedragen € 295,-- . Per workshop. Daarbij is al het materiaal en een goede lunch inbegrepen.

Een tweede collega van dezelfde school krijgt € 20,-- korting, een derde collega € 40,-- en iedere volgende collega €60,-- .Direct inschrijven voor deze workshop