dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Workshops in Utrecht 2014 - 2015

Jaarlijks geeft dbp in Utrecht workshops voor docenten en schoolleiders die zich willen laten inspireren. De workshops vormen een combinatie van presentatie van informatie en verwerken in kleine groepjes. Ongeveer 3000 docenten en schoolleiders hebben tot nu toe deze workshops gevolgd. Op verzoek worden dit jaar enkele workshops herhaald.

- Motivatie en Resultaat in projecten
Projecten zijn ´hot´, maar projecten zijn ook ´not´. Hot omdat er in Nederland veel over gepraat wordt en er druk mee geëxperimenteerd wordt, not omdat veel docenten twijfelen aan het rendement en omdat zij opzien tegen de hoeveelheid voorbereiding.
In deze nieuwe workshop laten we zien dat onderwijs met projectmatige aspecten een meerwaarde voor de leerling en de docent heeft. Daarvoor moet een project wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze workshop geeft docenten veel handreikingen.
Deze workshop wordt in gemengde groepen gegeven.
Lees verder

- Motiveren en Resultaat in de vaklessen
Het gaat in het onderwijs weer over waar het over moet gaan: motiveren van kinderen en goede resultaten halen.
Over deze onderwerpen heeft dbp de afgelopen al vele succesvolle workshops gegeven en ook dit jaar staan ze, in aangepaste vorm, weer op het programma.
Deze workshops worden apart gegeven voor verschillende groepen van vakken:
- Moderne Vreemde Talen: Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans
- Gammavakken: geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer
  en godsdienst
- Binask: biologie, natuurkunde, scheikunde en ANW

Tijdens deze workshops zitten docenten zoveel mogelijk met docenten van het eigen vak en uit de eigen schoolsoort en afdeling bij elkaar. Er wordt gewerkt met de eigen lesmethodes.
- Resultaten behalen met mijn team, kwaliteit in mijn afdeling
Een veelzijdige tweedaagse cursus voor teamleiders, coördinatoren en afdelingsleiders die:
- kwalitatief hoogstaand onderwijs voor hun leerlingen willen;
- de docenten in hun team willen motiveren;
- vergaderingen willen leiden die resultaten opleveren.

Tijdens deze twee dagen, met vijf weken tussenpoos, bespreken we allereerst de waarde die het team kan hebben voor het onderwijs en de plaats van team binnen de schoolorganisatie. Daarna gaan we in op vaardigheden die een teamleider, coördinator of afdelingsleider kan gebruiken bij het aansturen van een team en bij het leiden van vergaderingen. Tot slot bespreken we dat deel van de kwaliteitszorg waarvoor de teamleider, coördinator of afdelingsleider als eerste verantwoordelijk is. De onderwerpen vande eerste dag vormend e basis voor een onderzoeksopdracht die de deelnemers in hun eigen school uitvoeren. De tweede dag brengen we de resultaten samen, diepen we enkele onderwerpen uit en formuleren we de opbrengst.
Lees verder

Alle workshops en cursussen worden geleid door Ed de Boer en één of meer begeleiders met vakspecifieke deskundigheid.

Indien niet anders vermeld, worden alle workshops en curcussen gegeven in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht