dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Resultaten behalen met mijn team, kwaliteit in mijn afdeling

In 2019 geven we deze workshop niet in Utrecht. Hij kan wel gegeven worden op de eigen school.Een veelzijdige tweedaagse training voor teamleiders die:
- kwalitatief hoogstaand onderwijs voor hun leerlingen willen;
- de docenten in hun team willen motiveren;
- kwaliteitszorg als motor van de teamontwikkeling zien;
- vergaderingen willen leiden die resultaten opleveren.


Twee dagen
U bent teamleider, coördinator of afdelingsleider, u wilt resultaten halen met uw team, maar het loopt soms wat stroef.
dbp heeft daar ervaring mee en helpt u met een training van twee afzonderlijke dagen.

U hebt een zeer veelzijdige taak met als doel ervoor te zorgen dat het onderwijs aan uw afdeling optimaal is. Het programma van deze training belicht de verbanden tussen uw verschillende werkzaamheden en geeft aan hoe u daar het meeste rendement uit kunt halen.

De opbouw van de training:
Eerste dag
- de kwaliteit van het onderwijs dat we voor de afdeling vragen;
  u krijgt een overzichtelijk en gedetailleerd kader waarmee u die kwaliteit kunt
  formuleren en dat u helpt het geleverde onderwijs te beoordelen;
- het leiden van een team:
  o de doelen helder maken;
  o individuele contacten met docenten;
  o de teamvergadering;
  o de invloed van de schoolcultuur;
  o omgaan met weerstanden;
- de plaats van het team en de teamleider in de schoolorganisatie;
- het formuleren van de eigen onderzoeksopdrachten.


Tussen de twee dagen
Onderzoek naar een of meer van de volgende onderwerpen binnen de eigen afdeling:
- in kaart brengen van de kwaliteit van het onderwijs;
- de visie van de docent op zijn rol als werknemer, docent en teamlid;
- de opdracht die het management u gegeven heeft;
- mogelijkheden en belemmeringen voor kwaliteitszorg;
- de eigen kwaliteiten als teamleider.
Voor dit onderzoek krijgt u uiteraard een handreiking mee.

Tweede dag
Aan de hand van de uitkomsten van uw onderzoek zullen we de onderwerpen van de eerste dag verder uitdiepen. Globaal zal het programma zijn:
- de kwaliteitszorg als motor van het leren binnen het team in de eerste plaats en
  binnen de school in het algemeen;
- opzetten van een vaardighedenbeleid vanuit het team;
- van plannen naar actie;
- vasthouden van resultaten.

U gaat naar huis met het gevoel zekerder in uw taak te staan.

.

Direct inschrijven voor deze training

Bestanden van de training