dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Motivatie en Resultaat in de vakles

Motiveren van leerlingen en goede resultaten behalen zijn momenteel de aandachtspunten in het onderwijs. Niet elke oorzaak van demotivatie is voor school oplosbaar. Op de veranderingen in de maatschappij heeft dbp geen antwoord en de invloed van de puberteit op het gedrag van kinderen ziet dbp als een gegeven dat voor veel docenten de reden heeft gevormd het onderwijs in te gaan.

Toch is motivatie in veel gevallen haalbaar. dbp heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar motiveren en daarmee ontdekt dat binnen de vaklessen enkele belangrijke sleutels tot het motiveren van leerlingen liggen.

De instrumenten om leerlingen te motiveren blijken dezelfde te zijn als ie om betere resultaten te halen. Het programma start met een overzicht van de factoren die de motivatie sturen. Daarbij maken we een onderscheid tussen oorzaken vanuit de puberteit, sociale en emotionele factoren en factoren die direct gekoppeld zijn aan het leren. Het daarop volgende programma bespreekt uitvoerig hoe leerlingen vanuit de vakles gemotiveerd kunnen worden. Daarbij bespreken we eenvoudige instrumenten die elke docent zonder moeite in zijn lessen kan inbouwen. Motiveren is niet op een totaal andere manier gaan lesgeven, maar het gaat erom bekende instrumenten op een juiste manier in te zetten. Tijdens dit programma werken docenten met hun eigen lesmethodes voor de tweede of vierde klas. Het programma bestaat uit een centrale presentatie, gecombineerd met veel tijd om de theorie te koppelen aan de eigen lessen en om van gedachten te wisselen met collega's. Alle workshops worden geleid door Ed de Boer en één of meer begeleiders met vakspecifieke deskundigheid.

- Nederlands
- Moderne Vreemde Talen: Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans
- Gammavakken: geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer
  en godsdienst
- Binask: biologie, natuurkunde, scheikunde en ANW
- Wiskunde

Indien niet anders vermeld, worden alle workshops gegeven in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht