dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Cursussen

Resultaat uit onderwijsvernieuwing
11 maart 2019 Jaarbeurs Utrecht

13:30 - 17:00 Beatrixgebouw


Van verandering naar verbetering
Scholen zoeken naar beter onderwijs. Daarbij slaan zij veel verschillende wegen in:
- gepersonaliseerd leren,
- flexroosters,
- 21st century skills,
- formatief toetsen,
- didactische coaching
- projectmatige roosterbanden
zijn daarvan enkele vormen.
Zij besteden vaak veel aandacht aan de vormgeving en de organisatie.
De vernieuwing heeft daarnaast ook een wervende werking.

De vraag die we moeten stellen: is er ook veel rendement? Dat kan zeker zo zijn. Al deze vernieuwingen hebben een enorme potentie, als we een aantal onderwijskundige principes volgen.

Checklist
Tijdens deze workshop van een middag presenteren we u een checklist met een aantal punten waaraan elke onderwijsvorm moet voldoen om resultaat te kunnen geven.
We bespreken elk punt op hoofdlijnen zodanig, dat u kunt bepalen of:
- De kennis in uw school aanwezig is.
- Het punt in de uitwerking van uw concept ook daadwerkelijk herkenbaar is.

Met deze checklist bestrijken we hoofdpunten van alle vakken. De workshop is gericht op schoolleiders en onderwijsvernieuwers die verantwoordelijkheid dragen voor het totale proces.
We geven na deze bijeenkomst ook workshops voor de specifieke vakken. Die gaan veel dieper in op de vakspecifieke uitwerking van de onderdelen.

Programma op hoofdlijnen
- Inventarisatie van de onderwijsvernieuwing per school, in uitvoering of gepland.
- Inventarisatie van de verwachtingen: afhankelijk van de behoefte en de beschikbare
  hoeveelheid tijd kan het programma aangevuld worden.
- Overzicht van de verschillende aandachtsgebieden, o.a.:
      - Leren in klassikale en niet klassikale werkvormen
      - Volledig Leerproces en uitreiking van De Leerkaart
      - Succesvol vaardighedenplan
      - Van sturing naar zelfsturing
      - Eisen aan resultaat van projectmatige aanpakken
      - Inhoudelijke organisatie van samenhang tussen klassikale lessen en
        differentiatiebanden
- Bespreking per onderdeel.
- Meteen toepassen op eigen aanpak en eventueel vragen stellen. Het is daarvoor handig
  met minimaal twee collega's te komen.
- Overzicht van inhoudelijke ontwikkelmogelijkheden per onderdeel.
- Deskundigheidsontwikkeling bij docenten.

De kosten bedragen € 175,-- . per persoon. Daarbij is al het materiaal inbegrepen.

Direct inschrijven voor deze workshop