dbp

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede

tel: 023 5314459
fax: 023 5329934
info@dbp-onderwijs.nl

Leesbest

Leesbest,
een schoolbrede aanpak vanaf de eerste klas,
resultaten op het eindexamen.


* Schoolprogramma en werkboek Leesbest.

* Workshop op 18 maart 2019 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.


Inleiding
Er zijn goede redenen om leesvaardigheid centraal te stellen vanuit het
  perspectief van de mogelijkheden van de leerling na de school.
Toch zullen de meeste scholen graag ook zien dat de eindexamenresultaten
  goed zijn en beter worden.

Leesbest is een integraal programma met het volgende doel:
- Eén aanpak in de school van lezen bij álle vakken.
- Accentverschuiving voor de leerling van produceren naar leren,
  van antwoorden naar kennis.
- Mogelijk én noodzakelijk maken van activerende didactiek,
  een gedegen basisaanpak waarop de docent kan variëren.
- Ondersteuning van de aandacht voor een Volledig Leerproces.
- Aansluiten op de vaardigheid om een antwoord op een vraag te maken als
  dat antwoord niet vanzelf komt of ‘niet in het boek staat’.
- Ontwikkelen van een betekenisgerichte leerstijl en voorkomen van een
  reproductiegerichte leerstijl.
- Betere voorbereiding van de leerlingen op het eindexamen.

Aanbod Schoolprogramma en werkboek
Leesbest biedt u, naar keuze:
- Een werkboek voor de onderbouw (klas 1 tot en met 3) dat u ondersteunt in het
  leerlingen eigen maken van de leesvaardigheid en de vaardigheid voor het
  beantwoorden van leg-uitvragen.
- Een gratis digitale docentenhandleiding bij het werkboek mét theoretische en
  praktische inleiding.
- Een gratis beschrijving van een programma waarin docenten van alle vakken
   dat werkboek in een gezamenlijke inzet binnen één ‘Leesweek’ kunnen behandelen.
- Een scholing van de docenten in de leesvaardigheid en in het werkboek Leesbest.
- Een scholing voor de docenten in een activerende didactiek waarin lezen het
  instrument is om leerlingen goede resultaten te laten halen.
- Vakspecifieke vragenlijsten om de integratie van Leesbest in de lessen te meten.

Aanbod workshop
18 maart 2019, 10:00 – 16:00
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht,
Kosten € 295,--, inclusief materiaal en lunch.

Programma:
- Bespreking van de wetenschappelijke onderbouwing van de didactiek van de
  leesvaardigheid.
- Bespreking van zeven richtlijnen voor de didactiek van de leesvaardigheid,
  voor gammavakken en voor talen.
- Oefenen van de leesvaardigheid.
- Presentatie van de vaardigheden voor het beantwoorden van leg-uitvragen en
  verhaaltjessommen voor exacte vakken.
- Opzetten van een leesvaardigheidsprogramma, inclusief voorbereiding van docenten
  en organisatie.
De deelnemers krijgen een beschrijving van de wetenschappelijke onderbouwing van de didactiek mee.
Tijdens deze studiedag bespreken we ook het werkboek Leesbest, maar het programma is zo ingericht dat de school er ook een eigen opzet voor bijvoorbeeld een ‘Leesweek’ mee kan maken.

Direct inschrijven voor deze workshop